Tablature jungfrumaria

Nils Soderstrom
Ajouter à mes artistes favoris
Format : Jungfrumaria, Nils soderstrom
Version #2786870 mise en tablature par Inconnu
Difficulté : 5/10

Jungfrumaria, Nils soderstrom

{t:Jungfru Maria} {st:Nils Söderström} # Hon k[Em]ommer utför [Am]ängarna vid Sj[Em]ugare b[B7]y Hon [Em]är en liten k[G]ulla med m[Am]andelbl[D7]ommans h[G]y, ja som m[C]andelblom och n[G]yponblom långt b[Am]ort från v[D7]äg och b[G]y, där [C]aldrig det d[Am]ammar och v[Em]andr[B7]as Vilka st[G]igar har du v[D]ankat så att s[G]olen dig ej br[D]änt Vad h[G]ar du drömt Mar[D]ia i ditt [G]unga bröst och k[D]änt, att ditt bl[Em]od icke br[Am]inner som de [F#7]andr[B7]as? Det sk[Em]iner så för[D]underligt ifr[Am]ån ditt bara h[Em]år, och din p[C]anna är som b[Am]ågiga m[Em]ån[B7]en, när [E7]över Bergsängsb[Am]ackar han v[B7]it och lutad g[C7]år och l[Em]yser genom v[A7]årliga sl[B7]ån[Em]en Nu sv[Em]alkar aftonv[Am]inden i akl[Em]ejornas l[B7]id, och g[Em]ula liljekl[G]ockor ringa h[Am]elgsm[D7]ål och fr[G]id knappt gn[C]äggar hagens f[G]åle, knappt br[Am]äker f[D7]ållans k[G]id knappt p[C]iper det i sv[Am]albon och l[Em]und[B7]ar. Nu går d[G]alarnas [D]ynglingar och fl[G]ickor par om p[D]ar du är [G]utvald framför [D]andra, du är [G]önskad av env[D]ar vad g[Em]år du då [Am]ensam och begr[F#7]und[B7]ar? Du [Em]är som jungfrun, k[D]ommen från sitt f[Am]örsta nattvardsb[Em]ord, som [C]i den tysta p[Am]ingsnatt vill v[Em]ak[B7]a med [E7]all sin hjärtas b[Am]ävan och t[B7]änka på de [C7]ord hon förn[Em]ummit och de [A7]under hon fått sm[B7]ak[Em]a.


Aide la communauté à toujours proposer les meilleures tabs en premier : cette tab n'a pas encore reçu assez de votes !
Clique sur les étoiles ci-dessous pour donner ton avis sur sa qualité.
Note cette tablature :Connecte toi pour déposer un commentaire sur cette tablature !

tablature jungfrumaria nils soderstrom

Cette jungfrumaria de nils soderstrom est la création ou l'interprétation personnelle de l'artiste qui l'a déposé.
Conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule l'utilisation de cette représentation pour un usage privé, réduite au cercle de famille, et la reproduction (impression, téléchargement) pour un usage strictement personnel, sont autorisés.
Rappel : Pour se conformer aux lois sur la propriété intellectuelle, les paroles de chansons ne sont pas autorisées sur Partoch.com. Retour aux Tablatures de nils soderstrom.